فرهنگ و هنر
  7 ماه قبل
 0 کلیک
آیین جهانی زرتشتیان عصر پنجشنبه با حضور پیروان کیش «آشو زرتشت» از ایران و دیگر کشورها در زیارتگاه «چک چک» اردکان استان یزد آغاز شد و به مدت پنج روز ادامه دارد. چک چک یکی از مهمترین زیارتگاه های زر

 فرهنگ و هنر
 7 ماه قبل
 0 کلیک
آیین جهانی زرتشتیان عصر پنجشنبه با حضور پیروان کیش «آشو زرتشت» از ایران و دیگر کشورها در زیارتگاه «چک چک» اردکان استان یزد آغاز شد و به مدت پنج روز ادامه دارد. چک چک یکی از مهمترین زیارتگاه های زر ...
 سیاسی اجتماعی
  7 ماه قبل
 0 کلیک
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور گفت: 50 گونه قارچ سمی در ایران وجود دارد که چهار مورد آن مرگبار است. «محمدرضا آصف» روز (سه شنبه) در نشست خبری اعلام کرد: امسال به دلیل افزایش میزان بارن

 سیاسی اجتماعی
 7 ماه قبل
 0 کلیک
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور گفت: 50 گونه قارچ سمی در ایران وجود دارد که چهار مورد آن مرگبار است. «محمدرضا آصف» روز (سه شنبه) در نشست خبری اعلام کرد: امسال به دلیل افزایش میزان بارن ...
 گردشگری ایران
  7 ماه قبل
 0 کلیک
با گذشت نزدیک به پنج ماه از تعیین و تصویب عوارض خروج از کشور، اجرای این مصوبه همچنان با ابهام هایی روبه رو است. عوارض خروج از کشور جنجالی ترین ردیف لایحه بودجه سال ۹۷ بود که واکنش های مردمی زیادی

 گردشگری ایران
 7 ماه قبل
 0 کلیک
با گذشت نزدیک به پنج ماه از تعیین و تصویب عوارض خروج از کشور، اجرای این مصوبه همچنان با ابهام هایی روبه رو است. عوارض خروج از کشور جنجالی ترین ردیف لایحه بودجه سال ۹۷ بود که واکنش های مردمی زیادی ...
 گردشگری ایران
  7 ماه قبل
 0 کلیک
معاون گردشگری کشور گفت: رادیو گردشگری از ابتدای تیرماه راه اندازی می شود و به صورت ۲۴ ساعته برنامه دارد. محمد محب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سی

 گردشگری ایران
 7 ماه قبل
 0 کلیک
معاون گردشگری کشور گفت: رادیو گردشگری از ابتدای تیرماه راه اندازی می شود و به صورت ۲۴ ساعته برنامه دارد. محمد محب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سی ...
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
© Felexa 2018
Loading...
My Contacts