Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours بازار بزرگ تهران
بازار بزرگ تهران
بازار تاریخی
 Short description of بازار بزرگ تهران
     بازار تهران بازاری است قدیمی واقع در مرکز شهر تهران در منطقه ۱۲ شهری تهران.این بازار در میان خیابان‌های مولوی در جنوب، مصطفی خمینی (سیروس سابق) در شرق، پانزده خرداد (بوذرجمهری سابق) در شمال و خیام در غرب قرار گرفته‌است. در تقاطع این خیابان‌ها میدان محمدیه، چهارراه مولوی و چهارراه سیروس قرار گرفته‌اند.میدان پانزده خرداد در بیرون از محدودهٔ بازار و سبزه‌میدان در محدودهٔ بازار قرار گرفته‌است. از گذرهای اصلی درون بازار می‌توان از گذر لوطی‌صالح نام برد.سر توماس هربرت، در سفرنامهٔ خود در سال ۱۱۰۸ قمری (دورهٔ صفویه) بازارهای تهران را فاقد سقف توصیف می‌کند.در میان اماکن بازار تهران، بازار بین‌الحرمین، از ساخته‌های دورهٔ محمدشاه قاجار و بازار امیر، سرای امیر و بازار کفاش‌ها از افزوده‌های دوران ناصرالدین‌شاه است.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of بازار بزرگ تهران
لاکچری تفریحی
جوان (18 تا 35 سال)سفرهای گروهی با مردم (تور)سالمند (بالای 65 سال)بازدید نیم روزمیانسال (36 تا 65 سال)سفرهای تک نفره مجردیسفر با دوستان
رایگان
Saturday To Thursday From 8 To 21 Open Now
تقاطع خیام و پانزده خرداد، به سمت بازار بزرگ تهران
 Attractions similar to بازار بزرگ تهران
  Attractions near بازار بزرگ تهران


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This