Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours زندان اسکندر یزد
زندان اسکندر یزد
مجموعه تاریخی
 Short description of زندان اسکندر یزد
     - بنای زندان اسکندر یا مدرسه ضیائیه یکی از بناهای تاریخی شهر یزد است که به سبب تاریخ مبهم خود، از شهرت زیادی برخوردار می باشد.

- این بنا یکی از آثار به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی ایران است.

- با توجه به موقعیت جغرافیایی زندن اسکندر و قرارگیری آن در محله تاریخی فهادان، می توانید از سایر جاذبه های تاریخی یزد نیز دیدن کنید.
در کوچه پس کوچه های محله ی فهادان یزد که قدم بزنی، در کنار بناهای مختلف تاریخی چشمت به تابلویی می افتد که تو را به بنایی با دو نام دعوت می کند و شاید این سوال در ذهنت شکل بگیرد که بالاخره زندان اسکندر یا مدرسه ضیائیه ؟

اگر سوالاتت را کنار بگذاری و وارد شوی، اثری شکوهمند از معماری ایرانی را می بینی که در هر گوشه اش نشانه ای از هوش و هنر ایرانی هویداست. با وجود تمام ابهاماتی که درباره تاریخ و کاربری این بنا وجود دارد، نمی توان ارزش تاریخی آن را نادیده گرفت و به همین سبب است که نامش از تاریخ ۲۳ اسفند سال ۱۳۴۶ با شماره ی ۷۷۰ در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of زندان اسکندر یزد
تاریخ
بازدید زیر یک ساعتسفرهای گروهی با مردم (تور)عکاسی
ارزان_قیمت
Saturday To Friday From 8 To 19 Open Now
استان یزد، شهر یزد، محله تاریخی فهادان، کوچه رختشویخانه، کوچه حمام نو، مجاور بقعه دوازده امام
 Attractions similar to زندان اسکندر یزد
  Attractions near زندان اسکندر یزد


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This