Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours کاخ شهرستانک کرج
کاخ شهرستانک کرج
کاخ
 Short description of کاخ شهرستانک کرج
     کاخی که مخروبه شد!این کاخ یکی از کاخ های ییلاقی ناصرالدین شاه است که بدستور وی در سال 1295 هجری قمری در دره "گل کیله" شهرستانک یکی از روستاهای توابع شهرستان کرج در جاده چالوس بنا شد.شاه خوش گذران برای شکار خود هراز چندگاهی به شهرستانک سری می زد که در یکی از همین شکارها تصمیم گرفت کاخی برای خود بنا نهد تا اوقات فراغت و تفریح خود را در آنجا بگذراند.کاخ دارای معماری ویژه‌ای است و نقاشی آن را کمال‌الملک کشیده است.کاخ شهرستانک پس از سلطنت ناصرالدین شاه از رونق افتاد و در اثر عواملی چون یخبندان‌های متعدد و سخت و تخریب‌های انسانی دچار آسیب‌های فراوان شد و در حال حاضر نیز بیش از خرابه ای از آن بر جای نمانده است.بازدید از روستای شهرستانک با درختان سرسبز میوه و نهرهای جاری در کنار کاخ خالی از لطف نیست.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of کاخ شهرستانک کرج
تاریخ
بازدید یک تا سه ساعت
رایگان
Always open
کیلومتر 60 جاده کرج- چالوس، روستای شهرستانک
 Attractions similar to کاخ شهرستانک کرج
  Attractions near کاخ شهرستانک کرج


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This