Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours حافظیه
حافظیه
آرامگاه تاریخی
 Short description of حافظیه
     حافظیه مجموعه آرامگاهی است که در سمت شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه قرآن قرار دارد و در خود مقبره یکی از بزرگ ترین شاعران دنیا را جای داده است. این مجموعه ۲ هکتار مساحت و دو صحن شمالی و جنوبی دارد که تالاری این دو صحن را ازهم جدا کرده است. برای ورود و خروج به داخل این مجموعه می توانید از ۴ دربی که در قسمت های مختلف آن قرار دارد استفاده کنید. در اصلی در سمت جنوب مجموعه قرار دارد و به غیر از آن دو در در غرب و یک در هم در قسمت شمال شرقی مجموعه قرار دارد.حدود ۶۵ سال بعد از اینکه حافظ از دنیا رفت حاکم شیراز دستور داد تا بر روی مقبره این شاعر بزرگ عمارتی گنبدی شکل و در جلوی آن هم حوضی بزرگ ساخته شود. در این مدت این عمارت چندین بار مرمت شد تا اینکه کریم خان زند بارگاهی جدید درست کرد و سنگی مرمرین که دو غزل از اشعار حافظ بر روی آن نوشته شده بود بر روی مقبره قرار داد. کریم خان همچنین تالار زیبایی را درست کرد که چهار ستون سنگی یکپارچه بلند داشت، مقبره حافظ در پشت آن بود و در جلوی آن هم باغی بزرگ و سرسبز وجود داشت. آن تصویری از حافظیه که در ذهن همه ما وجود دارد در سال ۱۳۱۵ به دستور رضاخان با معماری آندره گدار فرانسوی به شیوه زندیه درست شد. این آرامگاه مکانی فرهنگی به حساب می آید و در آن مراسمی مثل کنسرت، شعرخوانی، کلاس های حافظ شناسی، کلاس ساخت ساز موسیقی سنتی و … برگزار می شود.آرامگاه حافظ ۸ ستون سنگی دارد که نشان دهنده ۸ درب بهشت و سده هشتم است که حافظ در آن سده زندگی می کرده است. سنگ مزار حافظ یک متر از زمین فاصله دارد و دور آن را ۵ ردیف پله مدور احاطه کرده است . بر روی بارگاه گنبدی مسی بر روی ستون هایی با ارتفاع ۱۰ متر قرار گرفته، این گنبد از درون با کاشی های هفت رنگ معرق کاشی کاری شده است.بخش شمالی حافظیه جایگاه آرامگاه حافظ است. در بخش شرقی مجموعه آرامگاه خاندان معدل و در بخش غربی آن آرامگاه خاندان قوام قرار دارد، نسبت به بخش شرقی بخش غربی قبرهای بیشتری دارد که بیشتر آن ها شاعران دوره های مختلف هستند. در حیاط جنوبی این مجموعه هم باغچه هایی با گل کاری های زیبا و دو حوض مستطیلی می بینید.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of حافظیه
آرامش - درمان
بازدید یک تا سه ساعت
ارزان_قیمت
Saturday To Friday From 8 To 17 Open Now
شیراز، حد فاصل چهارراه حافظیه و چهارراه ادبیات
 Attractions similar to حافظیه
  Attractions near حافظیه


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This