Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours طاق بستان
طاق بستان
مجموعه تاریخی
 Short description of طاق بستان
     در ابتدا شاهان ساسانی نواحی اطراف تخت جمشید را برای تراشیدن تندیس های خود انتخاب می کردند، اما از زمان اردشیر دوم و شاهان پس از او، طاق بستان که منطقه ای پرآب و سرسبز بود و در بین راه جاده ابریشم قرار داشت، را جایگرین مناطق قبلی کردند.

طاق بستان در کنار چشمه ای در شمال شرقی شهر کرمانشاه قرار دارد که شامل دو ایوان سنگی در دامنه کوه به نام های ایوان کوچک و بزرگ مزین به سنگ نگاره ای از اردشیر دوم که جلوه ای از هنر ساسانی است.

مورخین دوره اسلامی نامهای متفاوتی را برای توصیف این محوطه به کار برده اند؛ از جمله نام "شبدیز" توسط ابن فقیه و ابن رسته؛ "قصرشیرین" توسط یاقوت مستعصمی و " طاق وسطام" در نوشته های حمدالله مستوفی به کار برده شده است. اهالی کرمانشاه آن را  "طاق وسان" و "طاق بسان" می نامند. در زبان محلی کرمانشاه "سان" یعنی "سنگ" و "طاق وسان" به معنی طاقی که در سنگ کنده شده، می باشد.

اکثر ايران شناسان از "طاق بستان" برای توصیف  این مکان استفاده می کنند.فضایی مستطیل شکل به ارتفاع ۹ متر، عمق ۶.۵ متر با پهنای ۷.۵ متر شامل مهمترین اثر این مجموعه است. در دو طرف ایوان جِرزی چهارگوش و روی آن طاقی با قوس نعل اسبی قرار دارد و کمی از جرزها عقب تر است. شکل ورودی ( قسمت جلو ) طاق به شکل نیم دایره و در انتها ( داخل ) به بیضی تبدیل می شود. این تفاوت به خاطر تغییر ارتفاع در قسمت جلو و انتهای طاق است. هفت جان پناه (مانعی به صورت دیوار کشیده شده در لبه بام) چهار پله ای  و سکویی در انتهای ایوان دیده می شود. در انتهای ایوان سکویی است که برروی آن و در دو طرف انتهایی ایوان بزرگ، دو نیم ستون بدون پایه ستون به ارتفاع ۴ متر و قطر ۳۲ سانتی متر وجود دارد. سرستونهای آن شباهتی به ستونهای بیزانسی دارند. در مورد تاریخ ساخت این ایوان نظریه های متفاوتی هست. اما نظریه هرتسفلد ( باستان‌شناس و ایران‌شناس آلمانی ) در بین اکثر ایرانشناسان پذیرفته شده، او زمان ساخت این ایوان را مربوط به زمان خسرو دوم ( ۶۲۸ ـ ۵۹۰ م) می داند.

نقوش این ایوان بسیار مهم و مفید هستند، زیرا کمک بسیاری در شناخت و بررسی پوشاک و زیورآلات دوره ساسانی می کند.دیواره های داخلی ایوان بزرگ به دو بخش تقسیم و بسیار استادانه تزیین شده و خوشبختانه تا امروز آثار آن پابرجا مانده است. برروی جرزهای ورودی آن درختی دیده می شود و قوس آنها به وسیله دو ردیف نقوش گیاهی تزیین شده، درقسمت لچکی نیز الهه ای بالدار ( نیکه ) که هر کدام در یک دست خود حلقه روبان دار و در دستی دیگر جامی پر مروارید دارند،حجاری شده است.

دیوار انتهای ایوان دو بخش دارد؛ در بخش بالایی صحنه تاج گذاری پادشاه ساساني را می بینید. پادشاه با صورتي سه رخ و بدني تمام رخ که بر روي سكويي ايستاده و دست چپ را بر روي قبضه شمشير گذاشته و دست راست را به طرف اهورا مزدا دراز كرده را دیده می شوند. در سمت راست او، پيكره اهورا مزدا با صورت و بدني تمام رخ كه بر روي سكويي ايستاده، دیده می شود. اهورامزدا دست چپ را بر روي سينه گذاشته و با دست راست حلقه روبان داري را به شاه اهداء مي كند. و در سمت چپ شاه، آناهیتا با صورت و بدنی تمام رخ ایستاده که در دست چپش سبوی آب و با دست راست حلقه ربان داری را به شاه ساسانی می بخشد. 

جزئيات صورت شاه، در این سنگ نگاره، آسيب ديده است ولي صورتی  فربه، گونه هایی گوشتالو، چشم هایی درشت و ابروها یی برجسته دارد. موهاي سرش انبوه و مجعد و بلند تا روی شانه هایش آويخته. او گوشواره ای مدور كه گوي كوچكي به آن آويزان است، به گوش دارد و گردنبندی از دو رديف مهره هاي مرواريدي كه به مركز آن سه دانه مرواريد درشت آويخته شده است. 
شاه، ‌تاج كنگره داري بر سر دارد كه پايه آن مزین به دو رشته مرواريد و پلاك هاي مربع شكل است و در جلو تاج، هلالي قرار دارد. بالای آن، دو بال عقاب نقش شده كه نوك آنها به طرف داخل خم شده است. در حد فاصل اين دو بال، ميله عمودي وجود دارد كه بر روي آن هلالي ديده مي شود. در داخل هلال، نيز گوي بزرگي قرار دارد.

در بخش پایینی، سوارکاری نیزه به دست، بر اسب تنها دیده می شود که به صورتی سه رخ و بدني تمام رخ سوار بر اسب قوي هيكلي است. برخی مورخین اسلامی براین باورند که او خسروپرویز است که سوار بر اسب خود"شبدیز" می تازد.صحنه های شکار شاهی در قسمت دیواره های جانبی ایوان بزرگ به تصویر در آمده است. در سمت راست صحنه شکار گوزن، درقابی به ابعاد ۵.۸۰ در ۳.۹۰متر حجاری شده و شامل تصاویری از فیل بانانی است که در سه ردیف گله گوزنها را به طرف شکارگاه رم می کنند. شاه سوار بر اسب در سه قسمت به نمایش درآمده؛ در قسمت بالا آماده برای شکار، و در پشت سرش بانویی که چتری را بالای سر شاه نگه داشته است. پشت شاه سه ردیف بانو ایستاده اند. عده ای در دو ردیف به حالت احترام و در صف آخر عده ای از بانوان نوازنده و تعدادی بانوی رامشگر در جلوی شاه ایستاده اند. در جای دیگر شاه در حال شکار دیده می شود که چهارنعل به دنبال گوزنهاست و شش اسب سوار در پشت سر او هستند. در آخرین تصویر شاه، او کمان خود را به گردن انداخته و نشان از اتمام شکار است. در سمت چپ حصار، تعدادی شتر سوار، گوزن هاي شکار شده را با خود حمل می کنند.

 در ديوار سمت چپ صحنه شكار گراز، در قابي مستطیل شکل حجاری شده و در قسمت چپ آن  ۱۲فيل با دو نفر نشسته بر آن در ۵ رديف عمودي دیده می شود و آنها در حال رم دادن گرازها از مخفي گاه باتلاقي خود به درون نيزارها هستند. در قسمت بالا، قایقی با دو قایق ران و ۵نفرکه در حال کف زدن هستند، و در قسمت مرکز این صحنه، شاه در داخل قايقي ايستاده و در اطراف او نوازندگان زن هستند؛ در پشت این قایق، قایقی دیگر که ۴ نوازنده چنگ زن داخل آن هستند، نقش شده است.

در قسمت پایین این قاب، ۵ فیل سوار به وسیله خرطوم فیلها در حال جمع کردن گرازهای شکار شده، دیده می شود.ایوان کوچک، طاقی مستطیلی به ارتفاع حدود ۵ متر، پهنای ۶ متر وعمقی در حدود ۳.۵ متر می باشد. در دو طرف ورودی این ایوان، دو جرز چهارگوش که بالای آنها طاقی با قوس نیم دایره که حدود ۱۰سانتی متر عقب تر است، وجود دارد. دیوار انتهای آن به دو بخش تقسیم شده که قسمت بالا با عمق ۳۰سانتی متر و ارتفاعی در حدود ۳ متر دارد و در آن پيكره هاي شاهپور سوم و پدرش شاهپور دوم که هر دوی آنها ایستاده و بدن تمام رخ و با صورتی نیم رخ نقش شده اند، هر دو دست راست را بر قبضه شمشير و دست چپ را بر قسمت فوقاني غلاف گذاشته اند. شاپور دوم تاجی کنگره دار مزین به گوی بزرگی و گوشواره و گردنبند در گردن دارد. پیراهنی تا روی زانو و چین دار با شلواری گشاد و برکمرش، کمربندی که جلو آن پاپیونی دیده می شود، بسته است.

علاوه بر آن كتيبه هايي به خط پهلوي و به زبان فارسي ميانه نیز وجود دارد. با توجه به کتیبه ها می توان هویت پادشاهان به تصویر کشیده را تشخیص داد. کتیبه شاپور دوم دارای ۹ سطر و سنگ نوشته شاپور سوم ۱۳ سطر است.صحنه تاج ستاني اردشير دوم ( ۳۸۳ – ۳۷۹ م ) نهمين شاه ساساني ، در سمت راست ایوان کوچک مشاهده می شود. پادشاه ساسانی با چشمانی درشت، ابروان پیوسته و ریشی مجعد همانند دیگر نقش ها با بدنی از روبه رو، صورتی سه رخ و دستی بروی قبضه شمشیر حجاری شده. شاه ساسانی گوشواره، دستنبد و ریسمانی از مروارید به گردن دارد. از تاج او درپشت سر ربانی بلند آویزان است. لباس شاهانه وی پیراهن چین داری تا روی زانوست که با شلوار بلند و چین دار نقش شده و با روبانی به کف پایش بسته شده و کمربندی مزین به مهرهای مرواریدی در قسمت پایینی آن حمایلی جواهرنشان بسته شده و شمشیرش را به آن آویخته است.

شاه حلقه روبان داري را از اهورا مزدا که در سمت راست او ایستاده می گیرد. در سمت چپ اردشير دوم،  ايزد مهر که حاله ای دور سرش نفش شده، روي گل نيلوفر بزرگي ايستاده و دسته ای از شاخه های نباتی به نام برسم(مخصوص مراسم مذهبی) در دست دارد. پیکر دشمن مغلوب ساسانی در زیر پای اهورامزدا و شاپور دوم دیده می شود. نظراتی متفاوت راجع به هویت شخص مغلوب وجود دارد اما اکثریت محققین اورا وليانوس امپراطور روم كه در سال ۳۶۲ م به دست اردشير دوم كشته شده، می دانند.

در بخش بالایی ديوار سمت چپ ايوان بزرگ، سنگ نگاره اي از دوره قاجاريه که تصویری از محمد علي ميرزا شاه نشسته بر تخت با تاجی کنگره دار شبیه تاج پدرش فتحعلی شاه، همراه با كتيبه اي به خط نستعليق حجاري شده است. در سمت راست محمدعلی میرزا، عمادالدوله، در سمت چپ او پسرش محمدحسين ميرزا و در جلوی او ، آقاغني ایستاده اند. در کنار شاه قاجار شعري در مدح او از بسمل شاعر كرمانشاهي نگاشته شده است.

كتيبه اي به خط نستعليق در سمت چپ سنگ نگاره قرار دارد که وقف نامه ای با مضمون وقف درآمد سه دانگ از مزارع كبود خاني است كه بايستي در عزاداري امام حسين (ع) هزینه شود.

اين سنگ نگاره براساس متن این کتیبه در سال ۱۲۳۷ هجری قمری به دستور آقاغني خواجه باشي محمدعلي ميرزا و توسط ميرزا جعفر سنگ تراش حجاري شده است.در دوره قاجار امام قلی میرزا عمادالدوله در اطراف طاق بستان عمارتی به نام مسعودیه بنا کرده بود که تاسال ۱۳۴۲ در محوطه دیده می شده اما بعد از آن به خاطر حفظ آثار باستانی و آزاد سازی چشمه آناهیتا،تخریب شد.در پایین طاقها آبی زیبا و زلال قرار دارد که منظره بینظیری را به محوطه بخشیده . سراب طاق بستان از هزاران سال پیش در شمال شهر کرمانشاه و در جوار طاق های ساسانی جاری است و هزاران هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را مشروب و آب اهالی روستای طاق بستان را نیز تامین می کند.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of طاق بستان
لاکچری تاریخ آرامش - درمان
پیاده رویبازدید یک تا سه ساعت
ارزان_قیمت
Saturday To Friday From 8 To 20 Open Now
کرمانشاه. بلوار طاق بستان
 Attractions similar to طاق بستان
  Attractions near طاق بستان


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This