Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours غار دو اشکفت کرمانشاه
غار دو اشکفت کرمانشاه
غار
 Short description of غار دو اشکفت کرمانشاه
     غار دو اشکفت در انتهای یه دره بسته در غرب کوه طاقبستان، در دامنه جنوبی کوه میوله و در ارتفاع حدود ۱۶۰۰ متری از سطح دریا واقع شده. دهانه این غار و غار کوچیک تر مجاور آن با جهت جنوب - جنوب غربی، در حدود ۲۸۰ متر بالاتر از سطح دشت و مشرف بر پارک کوهستانه. مجموعه ای از دست ساخته های سنگی مربوط به دوره پارینه سنگی میانی در بررسی سال ۱۳۷۷ میوله توسط بیگلری و حیدری از دهانه و دامنه غار بزرگتر گردآوری شد. این غار که حاوی بقایای باستان شناختی پارینه سنگی و تاریخیه نزدیک به ۴۰۰ متر مربع مساحت دارد و در انتهای آن یک دالان کم عرض وجود داره که تا مسافتی در دل کوه پیشرفته است. بِرِش موجود در دهانه غار مملو از قطعات استخوان حیوانات، تکه های کوچک زغال و مصنوعات سنگیه. تعدادی ابزار شاخص موستری از جمله چند خراشنده جانبی و یک پونت در این برش یافت شد. وجود این قطعات سوخته، زغال و ابزار های سنگی در برش دهانه غار احتمالا نشان دهنده تراکم بیشتر استقرارهای موستری در نزدیکی دهانه غاره.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of غار دو اشکفت کرمانشاه
بازدید زیر یک ساعت
Always open
شمال شهر کرمانشاه، دامنه جنوبی کوه میوله، مشرف به پارک کوهستان
 Attractions similar to غار دو اشکفت کرمانشاه
  Attractions near غار دو اشکفت کرمانشاه


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This