Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours پل کابلی اهواز (پل هشتم)
پل کابلی اهواز (پل هشتم)
سازه معاصر
 Short description of پل کابلی اهواز (پل هشتم)
     پل هشتم اهواز با نمایی زیبا و متفاوت در شب‌های کارون، در کنار پل "سفید" و دیگر پل‌های اهواز، به نمادی جدید برای این كلان‌شهر تبدیل شده و پایه‌های این پل که توسط کابل‌هایی بلند عرشه را بر فراز کارون نگه داشته‌اند، اکنون در تاریکی شب‌های اهواز می‌درخشند. پل هشتم اهواز (پل غدير) يك هزار و 14 متر طول دارد و عرض این پل در محل ورودی ها 6/20 متر است و در وسط پل عرض آن یک متر افزایش می‌یابد. این پل خيابان "زند" در شرق رودخانه كارون را به خيابان "تخت سليمان" در غرب اين رودخانه متصل مي‌كند. پايلون‌هاي اين پل 81 متر از سطح آب فاصله دارند و عرشه آن هم با 158 شمع به قطر 150 متر و عمق حدود 35 متر بر روی رودخانه قرار گرفته است. در دو طرف پل 32 كابل وجود دارد كه مجموع طول اين كابل‌ها 170 كيلومتر است0/5 0 Rates
 
 
 Further information of پل کابلی اهواز (پل هشتم)
بازدید یک تا سه ساعتمیانسال (36 تا 65 سال)سفرهای گروهی با مردم (تور)سفر با دوستانسفرهای زوج هاعکاسیپیاده رویجوان (18 تا 35 سال)
رایگان
Always open
اهواز، پل کابلی
 Attractions similar to پل کابلی اهواز (پل هشتم)
  Attractions near پل کابلی اهواز (پل هشتم)


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This