Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours خانه تاریخی زند قم
خانه تاریخی زند قم
خانه تاریخی
 Short description of خانه تاریخی زند قم
     خانه حاج علی خان زند در مركز بافت قدیمی شهر قم در دل محله ای تاریخی به نام چهار مردان یا گذرقلعه قرار گرفته است. ساختمان این بنای قجری بوده و متعلق به اواخر دوره قاجار یعنی حدود 130 سال پیش می باشد. وارد خانه که شوید دو حیاط می بینید که مربوط به خانه دو برادر از بازماندگان قاجار با نام های حاجی خان و حاج علی هستند که مجموعه موزه مردم شناسی قم در آنها قرار گرفته است. خانه زند سه قسمت اصلی دارد. شاه نشین تابستانی با بادگیر منفرد كه به زیرزمین راه دارد و در جبهه شرقی واقع شده است . شاه نشین زمستانی كه فضای بیشتری را در بر می گیرد و در جبهه شمال واقع شده و بخش سوم، مخصوص خدمه كه در جبهه غربی جای دارد . با گشت و گذار در این خانه قدیمی با سبک زندگی مردم قم و آداب و رسوم آنها از نزدیک آشنا خواهید شد.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of خانه تاریخی زند قم
تاریخ
میانسال (36 تا 65 سال)سفرهای گروهی با مردم (تور)بازدید زیر یک ساعتسالمند (بالای 65 سال)
رایگان
Saturday To Thursday From 9 To 17 Open Now
قم- محله گذر قلعه- موزه مردم شناسی و خانه تاریخی زند
 Attractions similar to خانه تاریخی زند قم
  Attractions near خانه تاریخی زند قم


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This