Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours موزه سکه کرمان
موزه سکه کرمان
موزه
 Short description of موزه سکه کرمان
     زمانی که مجموعه گنجعلی خان کرمان از سوی حاکم وقت کرمان در حدود بیش از 400 سال پیش در شهر کرمان بنا می شد، دستور ساخت ضرابخانه ای نیز در ضلع شمالی میدان این مجموعه داده شد که اینک پس از گذر سالیان بسیار، به موزه سکه کرمان تبدیل شده است. این ضرابخانه سابق و موزه فعلی بین سال های 1007 تا 1035 قمری به دست گنجعلی خان حاکم دوره صفوی کرمان بنا شد.

در زمان تعمیر بنا در سال 1350 خورشدی تعدادی سکه مسی و قطعات فلزی متعلق به ضرب سکه بدست آمده که کاربری این بنا را به عنوان ضرابخانه در دوره صفوی مشخص نمود. این بنا تا سال 1370 به عنوان یک نمایشگاه محصولات فرهنگی، مورد استفاده قرار گرفت و در این سال و همزمان با مراسم بزرگداشت خواجوی کرمانی، به عنوان موزه سکه، توسط میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان مورد بهره برداری قرار گرفت.ضرابخانه گنجعلی خان (موزه سکه) در اواسط بازار غربی و در شمال میدان واقع است. این بنا از آثار اواخر دوره گنجعلی خان است و تزئینات درونی آن گچبری به شکل آجر کاذب است و دارای گنبد بلندی است که در راس آن کلاه فرنگی که تأمین کننده بخشی از نور داخل این ساختمان است قرار گرفته است. پلان آن مربعی است و دارای چهار ایوان و چهار غرفه در اطراف خود است. قوس ها تیزه دارد و طاق نما ضربی است. سردر موزه کاملاً ساده است که تزئین آن آجرکاری گچی می باشد. در گذشته این عمارت محل ضرب سکه و مسکوکات طلا و نقره دولتی بوده است. و در حال حاضر انواع سکه های قدیمی در غرفه های آن به نمایش گذاشته شده و یکی از معتبرترین موزه های سکه ایران محسوب می شود.بیش از 500 سکه در این موزه نگهداری می شود که شامل سکه های ادوار مختلف تاریخ از جمله دوره اشکانیان، ساسانیان، عرب ساسانی، اموی، عباسی، گورکانی، تیموری، آل مظفر، آل مکرم، آق قویونلو، قراقویونلو، ایلخانی، سامانی، آل بویه، غزنوی، سلجوقی، صفوی، افشار، افغان ها، زندیه، قاجار، پهلوی و همچنین اسکناس هایی از دوره قاجار و پهلوی وجود دارد. در عین حال سکه های رومی و یونانی نیز در این موزه به نمایش گذاشته شده است.

 



0/5 0 Rates
 
 
 Further information of موزه سکه کرمان
لاکچری فرهنگ محلی
بازدید یک تا سه ساعتمیانسال (36 تا 65 سال)جوان (18 تا 35 سال)
ارزان_قیمت
Saturday To Friday From 9 To 18 Open Now
کرمان،ظلع شمالی میدان گنجعلیخان
 Attractions similar to موزه سکه کرمان
  Attractions near موزه سکه کرمان


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.




Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This