Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours حرم عبدالعظیم حسنی
حرم عبدالعظیم حسنی
حرم
 Short description of حرم عبدالعظیم حسنی
     حرم عبدالعظیم حسنی از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) را می‌توان یکی از محبوب‌ترین جاذبه‌های گردشگری مذهبی در شهرستان ری، از توابع استان تهران معرفی کرد. از جمله قسمت‌های ساخته شده در بارگاه عبدالعظیم حسنی (ع)، می‌توان به ساخت ضریح نقره‌ای حرم (ضریح حرم در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار احداث شده است)، ایجاد صحن تازه، غرفه‌‌ها و ایوان‌های پیرامون صحن تازه، کفشداری‌های قرار گرفته در طرفین ایوان آینه، ایوان آینه، بنای «مدرسه‌ی امین‌السلطان» که در بخش شمال شرقی صحن قرار دارد، باغ جیران که در قسمت غربی حرم مطهر ساخته شده است، باغ توتی که در بخش غربی صحن بزرگ ایجاد شده است، بقعه‌‌ و گنبد امامزاده طاهر (ع) که در ضلع شرقی حرم قرار دارد، اشاره کرد. همچنین آینه‌کاری و ساخت ضریح نقره‌ی مقبره‌ی امامزاده حمزه (ع) نیز در دوران حکومت قاجاریان صورت گرفته است. البته به نظر می‌رسد که بنای اولیه‌ی این آرامگاه مطهر که در بخش جنوب غربی حرم عبدالعظیم حسنی (ع) قرار دارد و متشکل از قسمت‌های مختلفی همچون حرم، مسجد بالاسر و ایوان بزرگ شرقی است، در زمان سلطنت شاه طهماسب صفوی ایجاد شده است.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of حرم عبدالعظیم حسنی
تاریخ مذهبی
سالمند (بالای 65 سال)میانسال (36 تا 65 سال)بازدید زیر یک ساعت
رایگان
Always open
تهران ،شهر ری
 Attractions similar to حرم عبدالعظیم حسنی
  Attractions near حرم عبدالعظیم حسنی


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This