Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours موزه سینما
موزه سینما
موزه
 Short description of موزه سینما
     موزه سینما یکی از موزه های تاریخی شهر تهران است که قدمت آن به دوران قاجار بر می گردد و به دست محمد شاه قاجار ساخته شده است. این موزه که به نام عمارت باغ فردوس هم شناخته می شود در شهر تهران قرار دارد. در این موزه می توان عکس ها و تصاویر قدیمی و با ارزشی از دنیای سینما و هنرمندان داخلی و خارجی از دوران گذشته تا به امروز مشاهده کرد. علاوه بر این، تندیس ها و جایزه هایی که به هنرمندان اعطا شده است هم در این موزه نگهداری می شوند.

تعداد عکس های نگهداری شده در موزه سینما به ۴۰ هزار عدد می رسد، علاوه بر این حدود ۳ هزار سند تاریخی از قرار داد ها و مکاتبات در این موزه نگهداری می شود و ۵ هزار جلد نشریه سینمایی در آن وجود دارد. از آثار با ارزش این موزه می‌توان به نخل طلای عباس کیاررستمی اشاره کرد.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of موزه سینما
تاریخ
نوجوان (12 تا 17 سال)سالمند (بالای 65 سال)میانسال (36 تا 65 سال)بازدید یک تا سه ساعتجوان (18 تا 35 سال)
ارزان_قیمت
Sunday To Thursday From 9 To 17 Closed Now
تهران، موزه سینما,خیابان ولیعصر - باغ فردوس
 Attractions similar to موزه سینما
  Attractions near موزه سینما


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This