Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours بازار قیصریه
بازار قیصریه
بازار تاریخی
 Short description of بازار قیصریه
     بازار قیصریه بازاری است در بافت تاریخی اصفهان که عمدتاً به فعالیت فرش‌فروشان اختصاص دارد. سردر قیصریه، ورودی این بازار است. این بازار که با نام بازار سلطانی نیز خوانده می‌شود، از بزرگترین و مجلل‌ترین مرکز خرید و فروش در دوران صفویه بوده است و در سال ۱۰۲۹ هجری قمری (دوران صفویه) در شمال میدان تاریخی نقش جهان ایجاد گردید که این میدان را به میدان عتیق (کهنه) و اصفهان عصر سلجوقی مربوط می‌کند. ساختار بازار قیصریه در دو طبقه مرتفع ساخته شده که طبقه بالا به امور دفتری و بازرگانی اختصاص داشت و در طبقه پایین مغازه‌های اصناف گوناگون در کنار هم مستقر بوده‌اند که از این بازار بزرگ و مجلل بازارهای دیگری منشعب می‌شدند و برخی از آن‌ها هنوز هم فعال بوده و به مشاغل مختلف اختصاص دارند.
در این بازار می‌توان شاهد بناهای معماری منحصر به فردی در قالب راسته‌ها، سرا و تیمچه‌ها، مساجد و مدارس مذهبی همچون نیمارورد و کاسه‌گران، باشیم.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of بازار قیصریه
ماجراجویی تاریخ تفریحی
بازدید یک روز کامل
رایگان
Always open
اصفهان، شمال میدان نقش جهان
 Attractions similar to بازار قیصریه
  Attractions near بازار قیصریه


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This