Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours موزه تاریخ طبیعی اصفهان
موزه تاریخ طبیعی اصفهان
موزه
 Short description of موزه تاریخ طبیعی اصفهان
     موزه تاريخ طبيعي اصفهان در ۱۵ اسفند ۱۳۶۷ در تالار تيموري ( يكي از بناهاي باستاني عصر تيموريان ) كه از طرف شهرداري اصفهان در اختيار قرار داده شده تاسيس و راه اندازي گرديده است . تمامي آثار طبيعي و مجموعه هاي ارزنده اين موزه در زمينه هاي علوم گياهي ـ جانوري زمين شناسي و جغرافيايي به همت و سرمايه شخصي دكتر جعفريان استاد دانشگاه اصفهان در مدت ۳۷ سال تلاش مستمر از نقاط مختلف ايران و خارج از كشور گردآوري ، خريداري ، مبادله يا تهيه گرديده و پس از تنظيم و رده بندي و بررسيهاي علمي به وضع كنوني درآمده و ر اختيار عموم قرار داده شده است . هدف اساسي از تاسيس موزه تاريخ طبيعي اصفهان ضمن بالا بردن سطح دانش و اطلاعات عمومي جامعه درباره عالم حيات و عظمت جهان آفرينش و قدرتمندي خالق يكتا ، حفظ ميراث ارزنده طبيعي كشور از غارت و تخريب ، جبران كمبود وسايل كمك آموزشي ، حفظ سلامت جامعه از طريق ايجاد محيطي سالم و تفريحي ، فراهم آوردن زمينه هاي تحقيق در علوم طبيعي و كمك به افزايش جاذبه هاي توريستي كشور و شهر اصفهان مي باشد .
اين موزه از نظر جامعيت و تنوع نمونه ها در زمينه هاي علوم طبيعي ، توجه خاص به جنبه هاي آموزشي و علمي آن در سطوح گوناگون آموزشي و دارا بودن مجموعه كم نظير در پاره اي از بخشهاي علوم زيستي بخصوص مجموعه اسفنجهاي نواحي استراليا صدف هاي اقيانوس كبير و اطلس و سنگواره هاي ادوار گذشته در ايران منحصر و ويژگي خاصي را  دارا مي باشد .
چندین مجموعه دیدنی در این موزه موجود است که در سالن‌هایی چون: سالن جانوران بدون مهره، سالن گياه شناسي، سالن زمين شناسي، سالن جغرافياي طبيعي و نقشه ها، سالن جانوران مهره دار، سالن كمك آموزشي و ديدنيهاي جهان خلقت گنجانده شده اند.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of موزه تاریخ طبیعی اصفهان
تاریخ خاص ماجراجویی
بازدید یک تا سه ساعت
ارزان_قیمت
Saturday To Friday From 9 To 17 Open Now
اصفهان خيابان استانداري تالار تيموري
 Attractions similar to موزه تاریخ طبیعی اصفهان
  Attractions near موزه تاریخ طبیعی اصفهان


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This