Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours موزه هنرهای معاصر و تزئینی اصفهان
موزه هنرهای معاصر و تزئینی اصفهان
موزه
 Short description of موزه هنرهای معاصر و تزئینی اصفهان
     گنجینهء  هنرهای تزئینی اصفهان و موزه هنرهای معاصر اصفهان دو موزه کنار هم در اصفهان هستند.
این مجموعه شامل مجموعه‌ای از آثار هنری در زمینه‌های متفاوت است که امروزه در عمارت رکیب‌خانه (که در قدیم‌الایام کاخ چهارباغ در آن مستقر بود) نگهداری می‌شود و نمایشگاه‌های مختلفی نیز به مناسبت‌های گوناگون در موزه بر پا می‌گردد که اکثر آن‌ها در زمینهء هنرهای اسلامی همچون خوشنویسی و نقاشی قهوه‌خانه‌ای و... هستند.
ساختمان موزه بنایی است مربوط به دوره صفویه که در نزدیکی چهلستون و مرکز شهر اصفهان قرار دارد. این ساختمان در زمان حکومت قاجار تجدید بنا گردیده و مسعود میرزا ظل‌السلطان حاکم وقت اصفهان آنجا را محل سکونت خود قرار داد. در زمان پهلوی نیز به عنوان ساختمان استانداری مورد استفاده قرار می‌گرفت.
در حال حاضر این گنجینه با فضائی به مساحت ۲۶۰۰ متر مربع و حدود ۱۲۰۰ متر فضای نمایشگاهی با در بر گرفتن هفت بخش دائمی صدها اثر نفیس هنری را برای بازدید عموم عرضه کرده‌است. ۷ بخش این موزه عبارت است از:
بخش خط و کتابت
آثار لاکی و روغنی
دستبافته‌ها و رودوزی‌های سنتی
نگارگری
آثار فلزی
آبگینه، سفال و چینی
آثار چوبی
0/5 0 Rates
 
 
 Further information of موزه هنرهای معاصر و تزئینی اصفهان
ماجراجویی تاریخ
بازدید یک تا سه ساعت
ارزان_قیمت
Saturday To Friday From 9 To 18 Open Now
اصفهان، ميدان امام حسين خيابان استانداري
 Attractions similar to موزه هنرهای معاصر و تزئینی اصفهان
  Attractions near موزه هنرهای معاصر و تزئینی اصفهان


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This