Thank you. Your comment has been sent successfully! After confirmation, it will be displayed. Not Available for 24 Hours تخت سلیمان
تخت سلیمان
آتشکده تاریخی
 Short description of تخت سلیمان
     تخت سلیمان (یا آتشکده آذرگُشنَسب) نام محوطهٔ تاریخی بزرگی در نزدیکی تَکاب و روستای تخت سلیمان (در گذشته نصرت‌آباد) در استان آذربایجان غربی و ۴۵ کیلومتری شمال شرقی تکاب واقع است.
آذرگشسب از سه واژه اوستایی؛ آذر که همان آتور و آتش است، گشن به معنای بسیار فراوان و آسپ همان اسب به زبان پارسی است تشکیل شده که ترکیب آنها در مجموع به معنای «آذر فرشته دین مزدیسنایی دارنده اسبان بسیار فراوان» است. 
آذرگشسب در واقع یکی از سه آتشکده مقدس ایران در دوران فرمانروایی ساسانیان بوده‌است.
تخت سليمان محوطه اي باستاني است شامل چند كاخ ساساني و آتشكده آذر گشنسب. در نزديكي ‌آن، دو مجموعه باستاني ديگر به نامهاي زندان سليمان و تخت بلقيس قرار دارد. در اطراف زندان سليمان آثاري از دوره مادها و سكاها بدست آمده و بر اساس اين كشفيات تاريخ منطقه را به هزار سال پيش از ميلاد نسبت مي دهند. برخي تاريخ نويسان اين مكان را شهر باستانی شیز قلمداد میکنند.

کاوشگاه باستانی شیز از سوی یونسکو به عنوان میراث جهانی شناخته شده‌است و طرحهای بزرگی برای بازسازی و کاوش در آن در دست اجراست.

در سالهای اخیر در جريان پژوهش هاي مربوط به دوران پارينه سنگي در تخت سليمان دو محوطه باستاني شناسايي شدند كه تخت سليمان دقيقا در وسط اين دو محوطه قرار گرفته است. محوطه چال تپه، استقرارگاه موقت دوران پارينه سنگي مياني بوده و محوطه چخماق لي نيز با آثاري از كارگاه ابزارسازي در اين محوطه شناسايي و كشف شد.

قدیمی ترین بقایای شناسایی شده قبل از اسلام مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان به دوره ی پارینه سنگی و عصر مس و سنگی تا عصر آهن یک، دو، سه و دوره ی تاریخی ساسانی تعلق دارد. هرچند محوطه تحت عنوان تخت سلیمان نامیده می شود ولی در گذشته اسامی مختلفی چون گنزك یا گنجه و گنجک، گزكا، شیز نام داشت. ضمن این که ایلخانان آن را ستوریق و در دوره صفویه به تخت سلیمان معروف گشت.
این آتشکده ساسانی پلان و نمایی چهارطاقی دارد و در مرکز آن محراب آتش قرار گرفته‌است. پیرامون محوطه محراب آتش نیز، راهروهای مخصوص مراسم عبادی وجود دارند. در سمت راست چهارطاقی، دومین اتاق مهم این آتشکده قرار گرفته‌است که در آن آتش مقدس را هنگامی که برای مناسک نیایش در برابر مشاهده نبود، حفظ می‌کردند. در ضلع شمال غربی آتشکده آذرگشسب، ایوان بلند و شکوهمند ساسانی معروف به ایوان خسرو قرار دارد. این ایوان از آجرهای سرخ رنگ و با ملات ساروج ساخته شده‌است. از بنای ایوان خسرو اکنون تنها دیوارهای آن باقی مانده که نمادی مهم از این بنای ساسانی است.0/5 0 Rates
 
 
 Further information of تخت سلیمان
تاریخ خاص
عکاسیبازدید یک تا سه ساعتجوان (18 تا 35 سال)سفرهای گروهی با مردم (تور)سالمند (بالای 65 سال)میانسال (36 تا 65 سال)
ارزان_قیمت
Saturday To Friday From 8 To 20 Open Now
آذربایجان غربی، ۴۵ کیلومتری شمال شرقی تکاب٬ روستای نصرت آباد
 Attractions similar to تخت سلیمان
  Attractions near تخت سلیمان


Loading...

First Login
    Tell us your opinion about this place    

For Rate First Login
People who seen this place

First Login
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This