بندرعباس
 Short description of بندرعباس
بندرعباس، شهری که گرمای خورشیدش بر چهره ی اهالی نقش بسته و آنان را خونگرم و مهربان کرده است.نام شهرهای جنوبی ایران که می آید ناخودآگاه لبخندی از سر مهر بر لبان ایرانیان جاری می شود. لبخندی که یادآور آرامش آبی نیلگون خلیج فارس و دریای عمان و تلالو خورشیدی بی مثال است.در ایرانگردی ها، اغلب یکی از شهرهای جنوبی ایران مقصد سفر گردشگران است؛ بندرعباس شهری مهمانپذیر و دیدنی در جنوب سرزمین پهناور ایران، انتخابی مناسب برای یک سفر به یادماندنی می باشد.کارناوال امروز قصد معرفی این دیار نام آشنا را دارد تا با موقعیت، اقلیم، مردمان و... آن آشنا شویم.سفر به جنوب که آغاز می شود از همان ابتدای راه نوای موسیقی بندری و گفتگوهای بندری در دل و جان مسافر تداعی می شود.


 Top Attractions
 Top Local Tours بندرعباس
 Local Guides
 Cultures Of بندرعباس
 Reviews


Loading...
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This