بیاض
 Short description of بیاض
بیاض یکی از روستاهای قدیمی و کهن شهرستان انار است که دارای آثار تاریخی از جمله قلعه، باغ مزار شاه، کاروانسرا، آب انبار، مسجد جامع، کارخانه پنبه و … است.قلعه بیاض که در بافت تاریخی این منطقه قرار گرفته، تا چند دهه قبل مورد استفاده قرار بوده است. اوج استفاده از قلعه در دوران قاجاریه بوده (حدود۱۶۰سال قبل) که هرج و مرج و غارت خصوصاً از جانب ایل بهارلو (از ایلات فارس) باعث صدمه به این بنا شده است.قلعه دارای شش برج کوتاه و بلند بوده که اکنون یکی از آن‌ها وجود ندارد و پنج برج دیگر موجود است. به علت توسعه راه عبوری در سالهای گذشته یکی از شش برج آن و قسمتی از حصار قلعه کاملاً تخریب و تسطیح شده است اما برج ها و اضلاع دیگر قلعه تقریباً سالم است. آثار داخلی قلعه تا حدودی از بین رفته است.ارتفاع دیوارهای این قلعه در حدود ۱۰ متر و ضخامت آن‌ها در پایین حدود ۲ متر می‌باشد. بهره برداری قبلی این بنا دفاعی و به صورت قلعه بوده است.


 Top Attractions
 Top Local Tours بیاض
 Local Guides
 Cultures Of بیاض
 Reviews


Loading...
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This