چابهار
صدف خلیج فارس
 Short description of چابهار
بندر چابهار به سبب قرار گرفتن در نزديكی منطقه استوايی، از تغييرات دمای اندکی در فصول مختلف سال برخوردار است. ‌بندر زيباي چابهار گرچه شايد در نخستين نگاه، ناحيه‌اي محروم وفاقد جاذبه‌هاي گردشگري و پيشينه تاريخي به نظر آيد؛ اما واقعيت آن است كه اين ناحيه داراي بهترين كرانه اقيانوسي كشور و معتدل‌ترين هواي جنوب كشور است. گل‌فشان‌ها، سواحل صخره‌اي و زيبا، مساجد زيباي محلي، بافت سنتي و زندگي ديدني بلوچ‌ها با كپرهاي خود، درخت انجير معابد و آثار فراوان تاريخي از جمله جاذبه‌هاي توريستي اين بندر زيبا هستند. بر اين اساس و با توجه به محسوس نبودن فصول پاييز و زمستان و باقی ماندن سبزی درختان در اين منطقه، فصول چهارگانه به فصل بهار تشبيه و منطقه به چهار بهار معروف گرديده است. نام چهاربهار رفته‌رفته به صورت چابهار تغيير شکل پيدا کرده است. چابهار جنوبی ترين شهر استان است كه در فاصله 761 كيلومتری زاهدان قرار دارد. اين شهر در زمان‌های قديم «بندر تيس» نام داشته و يكی ازمراكز مهم تجاری كرانه های دريای عمان به شمار می‌آمده است.خرابه‌های بندر‌تيس، در حال حاضر در9 كيلومتری چابهار امروزی بر جای مانده است. اقتصاد شهرستان چابهار بر ك


 Top Local Tours چابهار
 Local Guides
 Cultures Of چابهار
 Reviews


Loading...
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This