اسفراین
 Short description of اسفراین
شهرستان اسفراین جنوبی ترین شهرستان خراسان شمالی است و فاصله آن با مرکز استان در حدود 60 کیلومتر می باشد. این شهرستان در میان کوه های معروف منطقه مانند شاه جهان، آلاداغ و سالوک قرار دارد. به لحاظ پیشینه، قدمت این شهرستان به دوران پیش از ساسانیان باز می گردد و از آن به نامهای اسپرآئین، میان آباد و مهرگان نیز یاد شده است و شهر باستانی بلقیس که به لحاظ معماری شهری همانند ارگ بم می باشد مربوط به دوره ساسانیان است در کنار اسفراین قرار دارد. اسفراین با داشتن مجتمع فولاد اسفراین، لوله گستر، آذین فورج و صنایع دیگر به عنوان شهر صنعتی استان نیز شناخته می شود این شهر دارای چندین دانشگاه از جمله مجتمع عالی فنی و مهندسی اسفراین، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه علوم پزشکی می باشد. این شهر از جنوب با استان خراسان رضوی و از غرب با استان سمنان در ارتباط است و همچنین خط راه آهن سراسری مشهد تهران نیز از این شهرستان عبور می کند و این مسیر های ارتباطی از برجسته ترین موقعیت های این شهرستان می باشد.


 Top Attractions
 Top Local Tours اسفراین
 Local Guides
 Cultures Of اسفراین
 Reviews

 Related Destinations

Loading...
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This