کنگاور
معبد آناهیتا
 Short description of کنگاور
كنگاور يكي از شهرهاي قديمي ايران است كه قدمت آن به دوره ساساني مي‌رسد. بعد از شكست ايران، عرب‌ها نام آن را قصرالصوص ناميدند. كنگاور به دليل همجواري با معبد باستاني آناهيتا، اهميت ويژه‌اي داشته است. اين شهر تا زمان ساسانيان آباد بود، ولي پس از غلبه عرب‌ها ويران شده است. در حال حاضر آثار قلعه خرابه سنگي معبد آناهيتا در محله گچ كن آن باقي مانده است.در اين شهر، خسرو پرويز بر روي صفحه‌اي، بناي ستون داري از گچ و آجر ساخته بود. ياقوت حموي در قرن هفتم هجري قمري نوشته است كه ساختمان‌هاي ساسانيان بيست ذرع از سطح زمين بلند تر است. شهر كنگاور به دليل بقاياي كاخ يا معبد آناهيتا شهرت ملي و جهاني دارد.در شهرستان كنگاور به علت منابع آبی فراوان و خاك حاصل‌خيز كشت و زرع از رونق ويژه ای برخوردار بوده و كشاورزی به شيوه سنتی بازدهی خوبی دارد. منابع آب كشاورزی در سطح شهرستان بسيار متنوع بوده و علاوه بر رودخانه، 19 رشته كاريز، 38 دهنه چشمه و تعداد زيادی چاه ژرف و نيمه ژرف مورد استفاده قرار می گيرد. محصولات كشاورزی كنگاور عبارتند از گندم، جو، ذرت، چغندرقند، تره بار، بنشن، گياهان علوفه ای، انگور، سيب، گردو، زردآلو،‌ گلابی. دام داری در شهرستان كنگاور به دو شيوه صنعتی، شامل پرورش بيش از 300 گاو و بيش از 1000 راس گوسفند و سنتی كه توسط روستاييان و عشاير انجام می شود رواج يافته و از بازده نسبتا خوبی برخوردارشده است. به گونه ای كه فرآورده های دامی و دام از جمله اقلام صادراتی كنگاور به شمار می رود. پرورش طيور نيز بسيار رايج است و علاوه بر آن‌چه در روستاها توليد می شود در حوالی شهر كنگاور هم تعداد زيادی واحد صنعتی فعال وجود دارد. زنبورداری شامل بالغ بر 7000 كندوی مدرن، و 200 كندوی بومی است كه ميانگين توليد عسل ساليانه هر كندو به حدود 10 كيلو می رسد.كنگاور مركز شهرستان كنگاور در 87 كيلومتری شمال خاوری كرمانشاه و در مسير كرمانشاه – همدان واقع شده است. كنگاور در 57 درجه و 47 دقيقه درازای جغرافيايی و 30 درجه و 34 دقيقه پهنای جغرافيايی، در بلندی 1500 متری از سطح دريا قرار دارد. كنگاور اولين بخش خاوری استان كرمانشاه است و از شمال به شهرستان اسدآباد، از خاور به شهرستان تويسركان، از جنوب به شهرستان نهاوند و از باختر به شهرستان صحنه محدود است. خرم رود و رود سراب كنگاور از مهم ترين رودخانه های اين شهرستان بوده که رود سراب کنگاور با گذشتن از قسمت های باختری شهر، در كرمانشاه به رود گاماسياب می پيوندد. آب و هوایاين منطقه نسبتا سرد و نيمه خشك بوده و كوه های پر آفتاب (در 5 كيلومتری شمال باختری)، سه سنگه (در حدود 6 كيلومتری شمال باختری) و كوه سرتخت (در حدود 2 كيلومتری شمال) اين شهر را در بر گرفته اند. مطابق سرشماری سال 1375 شهر كنگاور 50269 نفر جمعيت داشته است.


 Top Attractions
 Top Local Tours کنگاور
 Local Guides
 Cultures Of کنگاور
 Reviews


Loading...
CopyRight©2018 Felexa, All rights reserved.
Loading...


Loading...


Loading...
Users Who like This