درباره فلکسا

فلکسا شبکه اجتماعی فرهنگ ایران و یک بانک اطلاعاتی از تمام اجزاء فرهنگ این خطه از جهان است. ما به دنبال آن هستیم تا هر نوع مفهومی که به فرهنگ ما مرتبط بوده و جزء تاریخ رفتار، نگرش و باورهای ما بوده است را در این مجموعه گردآوری کنیم. لباسهای سنتی ایران، غذاهای سنتی ایران، آداب و رسوم هر منطقه از ایران، رقصها و آوازهای ایرانی، نمایشها و بازیهای ایرانی تنها بخشی از این دایره المعارف فرهنگی خواهند بود.

در گام بعدی به دنبال احیای آنها خواهیم رفت. ممکن است خیلی از این آداب و رسوم فرهنگی دیگر اجرا نشود. (در عین حالی که اکثریت آنها زنده بوده و آنها را می شود در بخشی از این مرز و بوم به تماشا نشست) فلکسا به دنبال آن است تا رویدادها و مراسمهایی با محوریت فرهنگ یک منطقه به اجرا گذارد و جهانیان را به آن برنامه دعوت کند. این موضوع باعث ایجاد تقویم فرهنگی و به تبع آن رویدادهای گردشگری-فرهنگی در تمام طول سال و در همه مناطق ایران خواهد شد.

اگر دغدغه فرهنگ دارید، به ما بپیوندید. فلکسا خانه عاشقان فرهنگ ایران است. این تازه آغاز راه است…

border_color ارتباط با ما