مهمترین استانها

تمام ایران
اقوام ایرانی

رسوم اقوام ایرانی برای پایان دادن به منازعات قومی

در گذشته که خبری از قانون و چهارچوب‌های دقیق برای مجازات مجرمان نبود، هر گروه و قومی با

بزرگترین اقوام ایرانی

ایران کشوری است که در غرب آسیا و خاورمیانه قرار دارد و با هفت کشور افغانستان، ارمنستان، آذربایجان،
درباره فلکسا

رفتارهای اختصاصی ایرانیان

هر کشوری آداب و رسوم و سنت های ویژه خود را دارد . ایران نیز از این قاعده
apps بیشتر بخوانید