تلاش ما در فلکسا جمع آوری و ارائه تمام فرهنگ این مرز و بوم است ولی بدیهی است که معرفی تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم بسیار گسترده تر و بزرگ تر از توان تیم ما و امثال ماست. لذا یاری همه هموطنان و عاشقان این فرهنگ را خواهانیم. هر آن کس که دستی به قلم دارد، دسترسی به اطلاعات فرهنگی عمیق ایرانی دارد، دانش و مطالعه و تسلط به آداب و رسوم این خاک دارد، و یا حتی یک شخص بومی یک منطقه است و صرفا فرهنگ منطقه خود را می شناسد، به ما در تکمیل این بانک اطلاعاتی یاری دهد. دست شما را می فشاریم.

1
1. جمع آوری اطلاعات

برای ورود هر فرهنگ در فلکسا، نیاز به جمع آوری اطلاعات است. از جمله ماهیت فرهنگ، نوع فرهنگ، تصاویر از خروجی فرهنگ، مناطق مورد استفاده، و هرچیزی که به خواننده تصویر کاملی از آن فرهنگ بدهد.

2. ورود اطلاعات

اگر به اطلاعات خود مطمئن هستید و دوست دارید در معرفی بهتر و بیشتر فرهنگ بومی و محلی خود به ایران و جهان سهیم باشید، کافیست پس از عضویت در فلکسا، اطلاعات هر فرهنگ را جداگانه وارد نمایید. دقت نمایید فرهنگ شما در سایت از قبل وارد نشده باشد. در این صورت بهتر است آن را تکمیل و بروزرسانی نماییم و از ورود اطلاعات مشابه جلوگیری نماییم.

2
3
3. تایید اطلاعات

برای جلوگیری از انحراف اطلاعات و انباشت اطلاعات غلط در وب، نیاز به بررسی اطلاعات ورودی بوده و هر فرهنگ پس از تایید، در فلکسا به نام شما نمایش داده خواهد شد. کار تمام نشده! لطفا تمامی فرهنگهای بومی خود را در فلکسا وارد نموده و یا فرهنگ هایی که متعلق به خطه شماست را تصحیح و تکمیل نمایید. از همکاری فرهنگی شما سپاسگزاریم!

control_point شروع کنید